Difference between revisions of "Kommuner"

From OpenDataSweden
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
** [https://sweopendata.wikibase.cloud/query/embed.html#%23title%3A%20Kommuner%20som%20saknar%20Anslagstavla%20-%20test%20Wikibase%0A%23defaultView%3AMap%7B%22hide%22%3A%5B%22%3Fcoord%22%5D%7D%0A%0APREFIX%20wb%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fsweopendata.wikibase.cloud%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wbt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fsweopendata.wikibase.cloud%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20%3FrLabel%20%3Fvideo%20%3Fcoord%20%3Fimg%20%3Fwikidatakom%20%3FWBdb%20%3Fwww%20WHERE%20%7B%0A%20%20VALUES%20%20%3FAnslag%20%7Bwb%3AQ240%7D%20%20%0A%20%20%7BSERVICE%20%3Chttps%3A%2F%2Fquery.wikidata.org%2Fsparql%3E%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP31%20wd%3AQ127448%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP17%20wd%3AQ34.%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP625%20%3Fcoord.%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP856%20%3Fwww.%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP18%20%3Fimg.%0A%20%20%20%20MINUS%20%7B%20%3Fwikidatakom%20wd%3AP576%20%3Fend.%20%7D%7D%0A%20%20%20%20BIND(replace(str(%3Fwikidatakom)%2C%22http%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2F%22%2C%22%22)%20AS%20%3FwdQ)%7D%0A%20%20%20%20%0A%09SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22sv%2Cen%22.%20%7D%0A%20%20minus%20%20%7B%20%3Fr%20wbt%3AP2%20%3FAnslag.%0A%20%20%3Fr%20wbt%3AP1%20%3FwdQ.%7D%0A%0A%0A%7D Saknas post med Anslagstavla]
** [https://sweopendata.wikibase.cloud/query/embed.html#%23title%3A%20Kommuner%20som%20saknar%20Anslagstavla%20-%20test%20Wikibase%0A%23defaultView%3AMap%7B%22hide%22%3A%5B%22%3Fcoord%22%5D%7D%0A%0APREFIX%20wb%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fsweopendata.wikibase.cloud%2Fentity%2F%3E%0APREFIX%20wbt%3A%20%3Chttps%3A%2F%2Fsweopendata.wikibase.cloud%2Fprop%2Fdirect%2F%3E%0A%0ASELECT%20%3FrLabel%20%3Fvideo%20%3Fcoord%20%3Fimg%20%3Fwikidatakom%20%3FWBdb%20%3Fwww%20WHERE%20%7B%0A%20%20VALUES%20%20%3FAnslag%20%7Bwb%3AQ240%7D%20%20%0A%20%20%7BSERVICE%20%3Chttps%3A%2F%2Fquery.wikidata.org%2Fsparql%3E%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP31%20wd%3AQ127448%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20wdt%3AP17%20wd%3AQ34.%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP625%20%3Fcoord.%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP856%20%3Fwww.%20%20%20%20%0A%20%20%20%20%3Fwikidatakom%20wdt%3AP18%20%3Fimg.%0A%20%20%20%20MINUS%20%7B%20%3Fwikidatakom%20wd%3AP576%20%3Fend.%20%7D%7D%0A%20%20%20%20BIND(replace(str(%3Fwikidatakom)%2C%22http%3A%2F%2Fwww.wikidata.org%2Fentity%2F%22%2C%22%22)%20AS%20%3FwdQ)%7D%0A%20%20%20%20%0A%09SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22sv%2Cen%22.%20%7D%0A%20%20minus%20%20%7B%20%3Fr%20wbt%3AP2%20%3FAnslag.%0A%20%20%3Fr%20wbt%3AP1%20%3FwdQ.%7D%0A%0A%0A%7D Saknas post med Anslagstavla]
** [https://github.com/salgo60/ProjectOutdoorGyms/blob/main/Jupyter/ExtractDatafromWIkibaseCloud.ipynb Notebook] / [https://github.com/salgo60/ProjectOutdoorGyms/blob/main/Jupyter/Anslagstavla.csv csvfil]
** [https://github.com/salgo60/ProjectOutdoorGyms/blob/main/Jupyter/ExtractDatafromWIkibaseCloud.ipynb Notebook] / [https://github.com/salgo60/ProjectOutdoorGyms/blob/main/Jupyter/Anslagstavla.csv csvfil]
** Issue med att köra SPARQL federation från Wikidata --> måste lägga till denna endpoint till WD whitelist [https://phabricator.wikimedia.org/T315124 T315124]
** <del>Issue med att köra SPARQL federation från Wikidata --> måste lägga till denna endpoint till WD whitelist [https://phabricator.wikimedia.org/T315124 T315124]</del>
== Se vidare ==
== Se vidare ==
* Önskan om att det skapas en datamängd med innehållet på alla Anslagstavlor se [https://github.com/salgo60/ProjectOutdoorGyms/issues/115 ProjectOutdoorGyms/issues/115]
* Önskan om att det skapas en datamängd med innehållet på alla Anslagstavlor se [https://github.com/salgo60/ProjectOutdoorGyms/issues/115 ProjectOutdoorGyms/issues/115]

Revision as of 19:41, 15 September 2022

På kommunernas anslagstavlor anges vad som skall diskuteras etc...

Se vidare

diskuterat på community.dataportal.se vad saknas, varför blir det så dumt, ingen pratar designmönster

Kommunfullmäktige

Försök att hitta vilka kommuner som sänder kommunfullmäktige