Kommuner

From OpenDataSweden
Jump to navigation Jump to search

På kommunernas anslagstavlor anges vad som skall diskuteras etc...

Se vidare

diskuterat på community.dataportal.se vad saknas, varför blir det så dumt, ingen pratar designmönster

Kommunfullmäktige

Försök att hitta vilka kommuner som sänder kommunfullmäktige