Kommuner

From OpenDataSweden
Jump to navigation Jump to search

Anslagstavlor

På kommunernas anslagstavlor anges vad som skall diskuteras, beslutas se kommunallagen sfs 2017:725

SPARQL federation

Exempel SPARQL federation mellan wikibase.cloud och WD. Där från Wikidata hämtas

#defaultView:Map{"hide":["?coord"]}

PREFIX wb: <https://sweopendata.wikibase.cloud/entity/>
PREFIX wbt: <https://sweopendata.wikibase.cloud/prop/direct/>

SELECT ?rLabel ?video ?coord ?img ?wdQ ?svWikipedia WHERE {
 VALUES ?AnslagsTavla {wb:Q240}
  ?r wbt:P2 ?AnslagsTavla .
  ?r wbt:P11 ?video.
 ?r wbt:P1 ?wdQ
 BIND(URI(concat("http://www.wikidata.org/entity/",?wdQ)) AS ?wikidata_iri)
 
 SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
  ?wikidata_iri wdt:P625 ?coord.
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P41 ?flag }
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P94 ?coat }
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P154 ?logo }
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P18 ?image } 
  BIND( COALESCE(?flag, ?coat, ?logo, ?image) as ?img )
  OPTIONAL {
   ?svWikipedia schema:about ?wikidata_iri .
   ?svWikipedia schema:inLanguage "sv" .
   ?svWikipedia schema:isPartOf <https://sv.wikipedia.org/> .
  }
  }
	SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv,en". }
}

Try it!


Se vidare

diskuterat på community.dataportal.se vad saknas, varför blir det så dumt, ingen pratar designmönster

Kommunfullmäktige

Försök att hitta vilka kommuner som sänder kommunfullmäktige