Kommuner

From OpenDataSweden
Jump to navigation Jump to search

På kommunernas anslagstavlor anges vad som skall diskuteras etc...

SPARQL federation

Exempel SPARQL federation mellan wikibase.cloud och WD. Där från Wikidata hämtas

#defaultView:Map{"hide":["?coord"]}

PREFIX wb: <https://sweopendata.wikibase.cloud/entity/>
PREFIX wbt: <https://sweopendata.wikibase.cloud/prop/direct/>

SELECT ?rLabel ?video ?coord ?img ?wdQ ?svWikipedia WHERE {
 VALUES ?AnslagsTavla {wb:Q240}
  ?r wbt:P2 ?AnslagsTavla .
  ?r wbt:P11 ?video.
 ?r wbt:P1 ?wdQ
 BIND(URI(concat("http://www.wikidata.org/entity/",?wdQ)) AS ?wikidata_iri)
 
 SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
  ?wikidata_iri wdt:P625 ?coord.
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P41 ?flag }
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P94 ?coat }
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P154 ?logo }
  OPTIONAL { ?wikidata_iri wdt:P18 ?image } 
  BIND( COALESCE(?flag, ?coat, ?logo, ?image) as ?img )
  OPTIONAL {
   ?svWikipedia schema:about ?wikidata_iri .
   ?svWikipedia schema:inLanguage "sv" .
   ?svWikipedia schema:isPartOf <https://sv.wikipedia.org/> .
  }
  }
	SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "sv,en". }
}

Try it!


Se vidare

diskuterat på community.dataportal.se vad saknas, varför blir det så dumt, ingen pratar designmönster

Kommunfullmäktige

Försök att hitta vilka kommuner som sänder kommunfullmäktige